Emigracja
Image default
Services

Therapie helpt patiënten met pychische problemen en hun familie en vrienden

Wanneer mensen het over de geestelijke gezondheidszorg en behandelingen hebben, verwijzen ze vaak naar groepstherapie. Hoewel de term misschien merkwaardig klinkt voor mensen die het nog nooit zelf hebben ervaren, is dit een goede manier voor patiënten om hun problemen te kunnen verwerken. Het helpt ze echt om beter te worden.

Er zijn, afhankelijk van het soort behandeling en de ziekte waaraan de patiënt lijdt, verschillende soorten groepstherapie. Mensen met schizofrenie of een bipolaire stoornis kunnen ondanks dat ze verschillende ziektes hebben bijvoorbeeld toch in dezelfde groep zitten tijdens de therapie.

Therapie voor patiënten

Tijdens de intramurale behandeling zijn de programma’s zodanig gestructureerd dat een aantal patiënten met soortgelijke problemen in groepsverband worden geplaatst, zodat ze met elkaar over hun problemen en ervaringen kunnen praten. Hoewel ze misschien niet allemaal dezelfde diagnose hebben, kunnen ze vaak betrekking op elkaars successen en moeilijkheden hebben. Ze kunnen advies geven, ondersteuning bieden of gewoon naar elkaar luisteren. Groepstherapie wordt mogelijk gemaakt door een professional in de geestelijke gezondheidszorg, die optreedt als bemiddelaar om de therapiesessie op schema te houden. Het idee van de therapie is om patiënten te helpen omgaan met hetgeen waarvan ze last hebben.

Gezinstherapie

Mensen die geestesziek zijn of verdovende middelen gebruiken, zijn niet de enigen die door een psychische aandoening worden getroffen. Vrienden en familieleden komen ook in aanraking met hun crisisgedrag en krijgen soms te kampen met de daaruit voortvloeiende financiële problemen. Dit legt een druk op relaties. Veel behandelingsfaciliteiten nodigen daarom vrienden en familieleden van hun patiënten uit om deel te nemen aan de behandeling van de patiënt om zo deze relaties te versterken en te helen. Kwesties, die in deze sessies worden behandeld, kunnen onder meer betrekking hebben op eerdere indiscreties en manieren om soortgelijke patronen in de toekomst te voorkomen.

Ondersteuning en voorlichting

Afgezien van deelname aan therapiesessies voor een geesteszieke geliefde, zullen vele klinieken voor de geestelijke gezondheidszorg of faciliteiten eveneens steungroepen voor vrienden en familieleden aanbieden. Zorgen voor of leven met geesteszieke mensen kunnen de mensen om hen heen emotioneel uitputten. Deelnemen aan een steungroep met anderen in een vergelijkbare situatie geeft mensen een kans om zich door hun eigen frustraties, hoop en angst heen te werken terwijl de patiënt in een rehabilitatieprogramma zit.

Naast hulp van begeleidingsgroepen hebben zorgverleners en dierbaren van patiënten ook behoefte aan informatie en deskundig advies over hoe ze daar nu en in de toekomst mee om kunnen gaan.

https://www.depsycholoog.nl/haarlem