Effekter av Modafinil

BIEFFEKTER
Även om modafinil generellt anses vara både säkert och väl tolererat vid måttliga doser, är det en kraftfull substans och har några möjliga negativa biverkningar, som kan sträcka sig från mindre irritationer till stora hälsorisker.

De vanligast rapporterade biverkningarna av modafinil anses vara mindre och icke-allvarliga, inklusive ångest, sömnlöshet, huvudvärk, illamående och matsmältningsbesvär, yrsel, diarré, muntorrhet och inflammation i insidan av näsan. Många av dessa biverkningar kan vara korta och tillfälliga, men om de fortsätter eller förvärras över tid, rekommenderas användaren att söka läkarvård.

Några mindre vanliga rapporterade biverkningar som bör noteras men som vanligtvis inte betraktas som allvarliga problem är överdriven törst, ofrivillig skakning, quaking eller rysning, aptitlöshet, kräkningar och ryggvärk. Som med de vanligaste biverkningarna kan dessa vara kortvariga och tillfälliga men ska rapporteras till en läkare om de fortsätter eller förvärras.

Det finns en rad bieffekter av modafinil som regelbundet men inte ofta rapporteras och anses vara mycket allvarliga. Alla som upplever dem rekommenderas att omedelbart söka läkarvård. Dessa inkluderar snabb eller dunkande hjärtslag, onormal hjärtrytm eller bröstsmärta. högt eller lågt blodtryck; oförmåga att tömma urinblåsan eller tarmarna frossa och / eller feber förvirring, depression, minnesförlust eller humörförändringar; dyskinesi eller försämring av frivillig rörelse; och problem med syn.

Det finns några biverkningar av modafinil som sällan rapporteras men anses vara extremt allvarliga. Alla som upplever något av följande när man tar modafinil rekommenderas att omedelbart söka läkarvård: astma, jättefiskar, självmordstankar, onormal hudskalning, blodig urin, utslag eller hudblåsor, röd eller svullnad munvävnad, andningssvårigheter, synliga vattenretention eller hyperaktivt beteende.

En läkarundersökning kan avslöja ännu allvarligare biverkningar, inklusive onormal leverfunktion, minskad blodplättar eller röda blodkroppar, inflammation i hjärtvävnad eller bland annat hepatit.

VAR MAN KAN KÖPA
I Kanada och USA är modafinil endast tillgängligt på recept. Vissa väljer att beställa modafinil från internationella apotek där de säljs utan recept. Beställa från dessa diskreta apotek kan dock vara riskabelt. Det kan finnas risker som att ta emot droger som innehåller felaktigt verksamt ämne, för mycket eller för lite av den aktiva beståndsdelen eller innehåller farliga ingredienser. Om du beställer från oss på Modafinil-kopen.nl kan du vara säker på att du får en bra kvalitet.

 

http://modafinil-kopen.nl